Aanmelden als lid - v.v. Jonge Kracht

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid

Lidmaatschap

S.v.p. het aanmeldingsformulier volledig invullen en retourneren. Daarna ontvangt U nadere informatie m.b.t. de indeling en de training etc. Tevens gaarne onderstaande machtiging in te vullen. Het beleid van Jonge Kracht is gericht op de contributie-inning per automatische incasso. Het betalen per automatische incasso is efficiënter en kan tegen lagere kosten worden verwerkt. Bij betaling per acceptgirokaart zullen € 10,-- verwerkingskosten in rekening gebracht m.i.v. 1 juli 2005, zoals besloten op de ledenvergadering van 25 oktober 2004.

S.v.p. pasfoto uploaden tbv de digitale spelerspas KNVB (spelend lid)

Kies bestandWijzigVerwijder

SVP voetbal achtergrond/ervaring vermelden:

MACHTIGING:
Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. Jonge Kracht om van zijn/haar rekening per maand contributiegelden en evt. boetes af te schrijven, welke zijn verbonden aan bovengenoemd lidmaatschap.

Opzegging lidmaatschap:

Alle opzeggingen dienen te geschieden bij de ledenadministratie. Men kan alleen opzeggen tegen het einde van het seizoen. Wil men eerder opzeggen, dan is men toch de contributie over het hele seizoen verschuldigd.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven staat vermeld.* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!