Beleid doorschuiven van spelers

Beleid doorschuiven van spelers

Jonge Kracht heeft besloten om beleid te formeren mbt het doorschuiven van spelers. Hieronder staat in een 3-tal situaties vermeld hoe hier in het algemeen bij het doorschuiven van spelers mee om dient te worden gegaan.

Daar waar de algemene regel niet past, zal in een dergelijk voorkomende situatie naar een individuele oplossing gezocht worden zonder dat daar een precedent werking van uit zal gaan.

Situatie 1: te weinig spelers

Regel 1:

Primair wordt in het geval van te weinig spelers de oplossing gezocht binnen de eigen categorie. Dwz:

  • Selectie senioren binnen selectie senioren
  • Recreanten senioren binnen de recreanten senioren
  • O19 binnen O19
  • O17 binnen O17
  • etc


Indien regel 1 wordt toegepast en binnen het lagere elftal binnen de categorie ontstaat een probleem dat niet binnen de categorie kan worden opgelost, kan worden uitgeweken naar de lagere elftallen van de onderliggende categorie.

Regel 2:

Indien een selectie elftal bij een te kort binnen de eigen categorie geen passende vervanging kan vinden, kan worden uitgeweken naar het selectie elftal van een categorie lager. Indien vervolgens betreffend selectie elftal met te weinig mensen komt te zitten treedt regel 1 weer in werking.

Het doorschuiven van spelers bij een tekort wordt primair door de betreffende trainers onderling opgelost. Indien trainers er onderling niet uitkomen zal de coördinator binnen de TC die  verantwoordelijk is voor betreffende categorie een besluit nemen. Hierbij zal het algemeen belang van Jonge Kracht in principe leidend zijn.

Het uitgangspunt hierbij is dat een selectie elftal in principe met 14 spelers een wedstijd in gaat.

Situatie 2: te veel spelers 

Indien een selectie elftal een teveel aan spelers heeft, bestaat de mogelijkheid om spelers door te schuiven naar het volgende elftal binnen de categorie. Betreffende speler die wordt doorgeschoven zal in dat geval minimaal 1 helft spelen. Het kan voorkomen dat een selectiespeler bij de senioren wordt doorgeschoven naar een recreanten team. Ook hier geldt dat betreffende speler minimaal 1 helft zal spelen.

Het doorschuiven van een speler bij een te veel aan spelers zal ook primair door betreffende trainers worden geregeld. Ook hier geldt dat indien trainers er niet uitkomen, de coördinator van betreffende categorie een besluit neemt. Ook hier zal het algemeen belang van Jonge Kracht leidend zijn. 

Situatie 3: meetrainen van selectiespelers met selectie van bovenliggende categorie

Indien het voor de ontwikkeling van een selectiespeler goed is om mee te trainen met het selectieteam van de volgende categorie dan is dat mogelijk. Stelregel is wel dat dat maximaal 1 training per week zal zijn.

Het is aan de trainers van de diverse selectieteams om dit onderling te regelen. Mochten de betrokken trainers hier niet uitkomen is het wederom aan de TC coördinator van betreffende categorie om hier een beslissing over te nemen. Ook hier geldt dat het algemeen belang van Jonge Kracht hierin leidend zal zijn.

Structurele overstap van speler naar selectieteam van bovenliggende categorie

Indien de wens bestaat om een selectiespeler structureel onderdeel van het bovenliggende selectie team te laten uitmaken, zal dit tussen betrokken trainers en de betreffende TC coördinator(en) besproken worden. Vervolgens zal in gezamenlijkheid een besluit genomen worden, waarbij het belang van Jonge Kracht en betrokken speler centraal zal staan.

Escalatie

Indien de situatie zich voordoet dat een besluit van een coördinator niet acceptabel is voor betrokken trainers of spelers, dan zal de coördinator(en) van de betreffende commissie(s) gezamenlijk met de Voorzitter Technische Commissie een besluit nemen. Dit besluit is dan definitief.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!