Cookie beleid v.v. Jonge Kracht

De website van v.v. Jonge Kracht is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

Gedragsregels

We willen je vragen kennis te nemen van ons belangrijkste elftal:

1. Respecteer iedereen op dit complex en in de kantine.
2. Vloeken, schelden en discrimineren doen we niet.
3. We gedragen ons sportief en correct, plezier staat voorop.
4. Handen thuis, m.b.t. personen en andermans bezittingen.
5. We laten velden, kleedkamers en kantine netjes achter.
6. Gasten en gebruikers veroorzaken geen overlast voor anderen.
7. We accepteren beslissingen van scheidsrechters en medewerkers van de club.
8. Bij problemen nemen we contact op met leiders, trainers of bestuursleden.
9. We houden ons aan de wet en de regels van club en KNVB.
10. Op zaterdag niet roken voor 13 uur, alcoholgebruik alleen boven de 18 jaar, in de kantine en op het terras.  
11. Zorg er voor dat jezelf en anderen trots kunnen zijn op je club!


Onderstaand de volledige gedragsregels van v.v. Jonge Kracht

Inleiding

Het bestuur van v.v. Jonge Kracht wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen als voetballer maar ook als mens. Hierbij horen normen en waarden die we afspreken en handhaven met elkaar. v.v. Jonge Kracht moet een ontmoetingsplaats zijn waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening hun sport kunnen uitoefenen. v.v. Jonge Kracht wil pro-actief werken aan de bewustwording hiervan bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers.

Om duidelijkheid te geven wat gewenst gedrag is, is er een gedragscode opgesteld. Het bestuur, trainers, spelers en begeleiders dragen de gedragscode actief uit en hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie. Tevens zullen ook ouders/verzorgers worden aangesproken voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels.

Wij hopen dat men de regels niet overtreedt en mocht men dit toch constateren bij iemand dat men deze persoon daar dan op aanspreekt.

 2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle (jeugd)leden en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zjn specifieke gedragsregels opgesteld.

Doelstelling

Het bestuur van v.v. Jonge Kracht wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk ten voetballen. Enthousiasme, ontspanning maar vooral plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams  op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende

uitdaging biedt om beter te worden als voetballer. Selectieteams spelen hierbij op   het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat v.v. Jonge Kracht een vereniging is waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/leider/vrijwilliger binnen  v.v. Jonge Kracht werkzaam is, moet van deze gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat de ouders/ verzorgers ook op de hoogte dienen te zijn van de gedragscode. De gedragscode dient door iedereen bij v.v. Jonge Kracht te worden uitgedragen en te worden nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Het gaat over wat we wel en niet normaal vinden. We noemen dit onze normen en waarden. We vragen aan alle mensen (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) om zich op de hoogte te stellen van de gedragscode en daarna te handelen. Indien er af wordt geweken van de gedragscode zullen mensen hierop worden aangesproken en kunnen eventuele maatregelen volgen.

 

3. Algemene Gedragsregels

 Het bestuur van v.v. Jonge Kracht vraagt nadrukkelijk aandacht voor het hanteren van normen en waarden tijdens de beoefening van onze sport maar ook ervoor en erna. Hieronder volgen een aantal regels die zowel op het voetbal zelf betrekking hebben alsmede een aantal regels die van toepassing zijn bij het betreden van een voetbalcomplex of dit nu bij v.v. Jonge Kracht is of bij een voetbalcomplex van een andere vereniging.

 Wat zijn onze uitgangspunten?

 Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en de tegenstander samen beoefent zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen wedstrijd.

 • We sporten met elkaar, daar hoort een tegenstander ook bij
 • We gedragen ons sportief, ook als anderen minder sportief zijn
 • We hebben altijd respect voor een scheidsrechter, ook als deze in jouw ogen een fout maakt
 • De beste winnaar is hij die ook tegen zijn verlies kan
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers
 • Bij een teamsport is een speler er voor het team en een team er voor de speler
 • Door sport leren mensen hun grenzen kennen en verleggen
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen 

 

Op en rond de sportcomplexen

 De sportcomplexen zijn van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maak je rommel, ruim dit dan zelf op;
 • Er wordt geen glas- of aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten is dat geen probleem maar dan zonder glas;
 • Zitten doe je op een stoel, niet op een tafel;
 • Velden zijn geen oversteekplaats. Loop dus om een veld heen als er gespeeld of getraind wordt;
 • Blijf achter de hekken of reclameborden tijdens een wedstrijd;
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine;
 • Fietsen en brommers horen in de daarvoor bestemde fietsenstalling op het sportpark;
 • Auto’s parkeren op de parkeerplaats;
 • De toegangen naar de velden vrijhouden in verband met de veiligheid;
 • Matig je snelheid in en om het sportpark. 

 

Degenen die zich hier niet aan kunnen houden worden op hun gedrag aangesproken.

4. Gedragsregels voor de speler

 Onder spelers verstaan wij alle (jeugd)leden van v.v. Jonge Kracht.           

De speler:

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van het team en helpt/steunt zijn medespelers;
 • Neemt in principe altijd deel aan trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer of begeleider als niet aan een training of wedstrijd kan worden deelgenomen;
 • Is bij de training minimaal 15 minuten van te voren aanwezig;
 • Is voor een wedstrijd op de vooraf afgesproken tijd aanwezig;
 • Draagt tijdens wedstrijden het tenue van Jonge Kracht;
 • Heeft respect voor tegenstander, leider, scheidsrechter en publiek;
 • Accepteert beslissingen van scheids- en grensrechters ook al ben je het er niet mee eens;
 • Is zuinig op alle materialen, kleding, kleedkamers, velden en overige zaken die je van v.v. Jonge Kracht mag gebruiken;
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit (niet op de muren) of maakt deze schoon via de daarvoor bestemde borstels die buiten de kleedkamer aanwezig zijn;
 • Dient na training en wedstrijd te douchen (evt. met uitzondering van JO12 en jonger pupillen);
 • Helpt indien gevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer en opruimen  materiaal;
 • Meldt aan leider of trainer als er iets kapot is gegaan.

 

 Degenen die zich hier niet aan kunnen houden worden op hun gedrag aangesproken.

5. Gedragsregels voor de begeleider

Alle begeleiders van v.v. Jonge Kracht houden zich aan de volgende regels:        

De begeleider:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team;
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheids- en grensrechters en tegenstanders;
 • Is op tijd aanwezig bij uit- en thuiswedstrijden;
 • Ontvangt de leiders en spelers van de tegenpartij en de scheidsrechter bij thuiswedstrijden;
 • Ondersteunt de trainer tijdens wedstrijden of indien geen trainer coacht het team tijdens wedstrijden;
 • Zorg voor toezicht in de kleedkamer bij uit- en thuiswedstrijden;
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak);
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden;
 • Verzorgt het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier (digitaal).

 

Verder wordt ook van een begeleider verwacht dat deze:

 • Geen alcohol gebruikt tijdens of voor het begeleiden van een team;
 • Het opruimen organiseert van doelen en hoekvlaggen als er geen andere wedstrijden meer worden gespeeld;
 • Zorgt dat een kleedkamer schoon achterblijft na gebruik;
 • Waar mogelijk trainingen bezoekt van zijn/haar team;
 • Deelneemt aan leidersvergaderingen en andere vormen van overleg aangaande zijn/haar team;
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de coördinator, (jeugd)bestuur of andere vertegenwoordiger van de vereniging. Eventueel ook ouders/ verzorgers inlichten als dat mogelijk is in samenspraak met coördinator en/of  (jeugd)bestuur.

 

Degenen die zich hier niet aan kunnen houden worden op hun gedrag aangesproken.

6. Gedragsregels voor de trainer

De trainer:

 • Heeft respect voor spelers, begeleiders, ouders/verzorgers;
 • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met velden;
 • Brengt spelers passie bij voor het spel;
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen etc.);
 • Zorgt dat al het materiaal na het trainen van het veld is;
 • Bepaalt (eventueel in samenspraak met begeleiders) de opstelling van het team.

 

Verder wordt ook van een trainer verwacht dat deze:

 • Geen alcohol gebruikt tijdens of voor het begeleiden van een team;
 • Het opruimen organiseert van doelen en hoekvlaggen als er geen andere  wedstrijden meer worden gespeeld;
 • Zorgt dat een kleedkamer schoon achterblijft na gebruik;
 • Deelneemt aan leidersvergaderingen en andere vormen van overleg aangaande zijn/haar team;
 • Er op toeziet dat spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en daarbij, bij de weersomstandigheden passende kleding dragen;
 • Wangedrag of ander problemen rapporteert aan de coördinator, (jeugd)bestuur of andere vertegenwoordiger van de vereniging. Eventueel ook ouders/verzorgers inlichten als dat mogelijk is in samenspraak met coördinator en/of (jeugd)bestuur.

 

 Degenen die zich hier niet aan kunnen houden worden op hun gedrag aangesproken.


 7. Gedragsregels voor ouders/verzorgers van (jeugd)spelers

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook van toepassing op ouders/verzorgers.

 De ouder/verzorger:

 • Is een goede supporter een geeft het goede voorbeeld door respect te tonen aan iedereen in en om het veld;
 • Blijft tijdens wedstrijden en trainingen buiten het veld of achter de hekken/reclameborden;
 • Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team (en komt dus ook niet in de kleedkamer in de rust tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

 

 Van de ouders/verzorgers wordt tevens verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische of tactische aanwijzingen geven;
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is bij trainingen en wedstrijden;
 • Er op toezien dat zoon/dochter zich tijdig afmeldt bij verhindering;
 • De contributie op tijd voldoen.

 

 Degenen die zich hier niet aan kunnen houden worden op hun gedrag aangesproken.

 8. Gedragsregels voor de vrijwilliger

 Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de vereniging.

 De vrijwilliger:

 • Dient er op toe te zien dat gebruikte ruimtes na activiteiten schoon worden achtergelaten;
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet meer mogelijk is met de coördinator of het jeugd)bestuur van v.v. Jonge Kracht;
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich altijd sportief;
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen enkwetst niemand opzettelijk;
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materiaal van v.v. Jonge Kracht.

 

 9. Alcohol en drugs

 Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in veel gevallen juist heel jonge kinderen, vinden we het van belang om onderstaande zaken apart te benoemen:

 •  Alcohol en tabak zijn genotsmiddelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in kleedkamers. Wees er bewust van dat het gebruik van genoemde zaken in het bijzijn van (jonge) kinderen een slecht voorbeeld is. Op zaterdag niet roken voor 13 uur; 
 • Het drinken van alcoholische dranken in de bestuurskamer en/of kantine is op zaterdag voor 13.00 uur en op zondag voor 12.00 uur verboden. Alcoholgebruik alleen boven de 18 jaar, in de kantine en op het terras;
 • Drugsbezit en/of drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan enzal leiden tot een direct veld/complex verbod.

 

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. We stellen ons respectvol op naar onze omgeving.

 Bestuur v.v. Jonge Kracht

sportiviteitenrespect.jpg

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!