Cookie beleid v.v. Jonge Kracht

De website van v.v. Jonge Kracht is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Notulen ALV 2023

Notulen ALV 2023

Verslag  Algemene Ledenvergadering 30-11-2022

Agenda

1. Welkom
2. - Opening en mededelingen
3. - Voorzitter: terugblik en vooruitkijken
4. - Notulen laatste ALV (vaststelling)
5. - Highlights commissies seizoen 2021-2022
6. - Financiën: jaarverslag en financieel overzicht 2021-2022
7. - Vaststelling contributie 2022-2023. Besluit.
8. - Verslag kascontrolecommissie. Décharge, ja/nee
9. - Verkiezing Algemeen Bestuur
10. - Rondvraag
11. - Afsluiting


Terugblik en vooruitkijken (voorzitter, Marian Reijmers)
 Jubileumweekend
 Promotie 1ste elftal
 Verhuizing
 Buurtbijeenkomst
 Kado oud-bestuursleden voor nieuwe sportpark: Dank! Verrassing volgt!
 procedure ‘Incidentenmeldingen’ op de site v.v. Jonge Kracht voor een veilige sportomgeving.

Bedankt! en nieuw bestuurslid
 Jan Evers op 85-jarige leeftijd, stopt.
Jan was jarenlang bestuurslid en verantwoordelijk voor ballen en kleding. Jan was al erelid.
Bedankt en kado!
 Marcel Aaldering jeugdvoorzitter (interim).
Marcel (afwezig met afmelding) heeft 3 jaar lang de rol als interim jeugdvoorzitter op zich
genomen, ook in de moeizame coronatijd.
Marcel: complimenten voor de invulling hiervan en veel dank!
 Met Loet Berendse wordt vanavond voorgedragen als nieuwe
jeugdvoorzitter (later in vergadering)

Beantwoording vragen ALV 11-5-2022

 Bob Pelkman: Hoe betrekken we volgende keer meer leden bij de ALV?
Antw. Wordt opgepakt door Hans. Meer publiciteit als appgroepen inzetten,
adverteren in Het Gemeentenieuws e.d.
 Alex Hubers: hebben we een pachtovereenkomst in lijn met de vorige situatie?
Antw. Nee, we hebben een (sterkere) huurovereenkomst, die ook de belangen
van onze eigen bezittingen behartigt.

Jaarverslag KC & AC 2021/2022 (Sander Lentjes)
 Versterking commissies: Chantal Huisman & Marjolein Muis (KC) en Hanneke Neuhaus & Tijn Borgers (AC).
 Lastig seizoen a.g.v. Corona en ontmanteling oude kantine.
 6 mei 2022 de overgang naar het nieuwe complex. Succes, maar ook de nodige opstartproblemen…. Flexibele
inzet en instelling van onze vrijwilligers & medewerkers.
 Verder investeren in onze vrijwilligers & medewerkers. Training en SHV.
 Investeren in 2e kassasysteem en clubpassen om onze gasten nog sneller en beter te kunnen bedienen. De
stijgende trend in percentage pin- en opwaardeertransacties zet door.
 Activiteiten zijn weer in volle gang.
 Prijzen licht verhoogd m.n. ten gevolge van stijging inkoop.

Jaarverslag Sponsorcommissie (Dennis van Aalten)
 Ondanks de gevolgen van Corona zijn sponsoren ons blijven
ondersteunen. Dank!
 Rond de bouw nieuwe sponsoren: Denned + ABCO + Heigo
 Speciale dank aan Pieter Driesen voor zijn bijdrage aan SC.
 Nieuwe commissie, Pim van der Horst, Joep van Geelen, Robbert
Opsteegh, Karin Roelofs, voorzitter en penningmeester.
 Sponsoravond en inzet van een softwareprogramma

Jaarverslag Groencommissie (Geert van Geelen, Dennis van Aalten)
 Aankoop nieuwe machine
 Inregelen van zaken in het nieuwe gebouw
 Veel dank aan de commissie voor de zelfwerkzaamheid bij de realisatie van de Rode Veste!

Jaarverslag TC (Remon Evers)
Taken en verantwoordelijkheden:
 De uitwerking van voetbaltechnisch beleidsplan voor de gehele vereniging: TC is verantwoordelijk voor
de ontwikkeling, aansturing en bewaking van opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied binnen
v.v. Jonge Kracht.
 5 categorieën met eigen hoofd coördinator:
 Senioren Selectie: Frits Reijmers
 Senioren Recreatie: Mario Niels
 Jeugd: Bob Pelkman
 Meiden/Dames: Diana Hofs
 G-voetbal: Pepijn Roozenboom
 Totaal 13 TC leden actief over verschillende categorieën.
 TC: ook verantwoordelijk voor indeling teams en aanstellen van trainers en faciliteren van trainers.
 Verlies van leden a.g.v. Corona bij de jeugd lastig om tot een goede indeling te komen. Verval het grootst onder Meidenvoetbal en G-voetbal.
 Meidenvoetbal laten groeien. Verschillende acties opgezet. Heeft geleid tot enkele nieuwe aanmeldingen. De aanhouder zal winnen!!
 Onder JO17 lastige invulling om het voor iedereen naar de zin te maken. Werken met wachtlijst om te voorkomen dat jeugdteams te vol
geraken.
 Alle teams voorzien van een trainer en tweemaal per week trainen.
 Eerste elftal: Kampioenschap op doelsaldo gemist, promotie behaald. In 3e klasse na goed begin nu iets teruggevallen. Wel in lijn met target: handhaving.
 Na moeilijk jaar 2e elftal nu nieuwe trainer met nieuw elan. Winterkampioen geworden. Na de winterstop in promotiepool.
 Seniorenvoetbal breidt zicht met name uit bij 35+ en zaterdagvoetbal. JK ziet nog een reden om zaterdag club te worden. Ontwikkeling wordt wel scherp in de gaten gehouden.
 Doelstelling om eigen spelers te ontwikkeling richting het 1e elftal om minimaal een stabiele 3e klasser te zijn. Opleiding is dus een speerpunt. 
Voetballen tegen sterke, gelijkwaardige tegenstanders is hier belangrijk bij. JK kan zich dan ook prima vinden in de piramidestructuur zoals de KNVB die voorstaat, waar duurzaamheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Rand voorwaardelijke doelen/activiteiten

 Heldere communicatielijnen (trainers, spelers, kader, etc)
 Transparant indeling en inschaling trainers.
 Gediplomeerde trainers voor selectieteams aanstellen (selectie en Jeugd)
 Faciliteren van (techniek)trainingen voor m.n. pupillen
 Niet-gediplomeerde trainers KNVB cursus pupillen/junioren aanbieden
 Keeperstrainingen voor zowel senioren als jeugd
 Samenwerking met Jeugd Commissie en de Seniorencommissie inzake technisch gerelateerde onderwerpen.
Doelstellingen middellange termijn
 Handhaving 1e elftal in 3 klasse
 Behoud van (jeugdspelers) voor JK. Perspectief bieden en door laten groeien.
 Enthousiasmeren van (selectie)spelers voor jeugdtrainerschap
 Faciliteren van cursussen voor geïnteresseerde spelers/speelsters
 Trainers voorzien van (digitaal) trainingsmateriaal
 M.n. pupillen trainers ondersteuning van een jeugdcoördinator (Theo van Elferen)
 Mogelijke inzet van een Hoofd Opleidingen om jeugdtrainers te begeleiden en
verder te ontwikkelen.
 Dames/meiden tak verder uitbouwen en professionaliseren.
 Samenwerking vanuit Partnerschap met NEC intensiveren.

Jaarverslag Secretariaatscommissie: Hans van Gellecum
 Wat: Contact met gemeente, KNVB, ledenadministratie, wedstrijdsecretariaat, websitebeheer en social media,
narrowcasting, JK-app, mappenstructuur, mailbox-beheer; lief & leedbeheer; vrijwilligersbeleid, zaterdagdienst,
algemene communicatie etc.
 Hoe: Taken professioneel beheren, waarmee de (kader- en bestuurs)leden en de club worden ontlast en er
transparantie is in de uitvoering en duidelijkheid over verantwoordelijkheid door handelen o.b.v. vastgesteld beleid.
 Gereed
o bemensing op orde (voldoende, passende capaciteiten en inzet)
o website optimaliseren, ledengericht, aandacht voor JK-geschiedenis, AVG proof
o ledenadministratie op orde (uniform) en centraal bronbeheer (Sportlink)
o aan -en afmelden digitaal (geautomatiseerd)
o JK app en narrow casting
o Opzet nieuw vrijwilligersbeleid: loopt goed (zaterdagdienst en kantine)
 Toekomst
o Opzet mappenstructuur via website o.b.v. autorisaties
o VOG (verklaring omtrent gedrag)
o FAQ opzetten
 Maar: We houden het vooral praktisch! 

Realisatie clubgebouw: Dennis van Aalten
"Samen zijn we Jonge Kracht"
 Plan
 Afspraken
 Organisatie
 Realisatie
 Proces
 Communicatie
 Resultaat: Door strakke regie op budgetten, bouw(subsidies) en veel
zelfwerkzaamheid is binnen de begroting gebleven en kan Jonge Kracht met
een mooi nieuw clubgebouw financieel stabiel de toekomst tegemoet.
Realisatie clubgebouw

Alle vrijwilligers zonder jullie was het niet gelukt!

Financiële terugblik 2021-2022: Dennis van
Aalten

 Leden bedankt voor de bereidheid om de contributie te blijven betalen!!
 (Plus Karin voor de begeleiding)
 Trouwe sponsoren enorm bedankt voor de ondersteuning in deze moeilijke tijd!!
 (Plus Pieter voor zijn inzet om dit te bereiken)
 Complimenten aan de medewerkers van de kantine!!
 (Kantinecommissie en Nico bedankt)
 Subsidies, kostenreductie en huurverlaging
 (Gemeente en KNVB)
 Onzekerheid oud papier
Financiële voortuitblik 2022-2023
 Oud papier stopt
 Afspraken over energie i.c.m. zonnepanelen
 Kostenbeheersing
Voorstel aan de ledenvergadering :
Geen contributieverhoging seizoen 2022-2023
Besluit ALV: akkoord.

Cijfers 2023-2024
 Huurverhoging aangekondigd
 Stoppen van vergoeding Vodafone
 Proberen om de exploitatie van het gebouw te verbeteren

Kascontrolecommissie: Jurgen van Asten
 Kascontrolecommissie 2021-2022: Dennis Knuiman, Gerard van Bon en Jurgen van Asten
 Verslag en oordeel kascontrolecommissie 2021-2022
Decharge kascontrole.
Benoeming: Kascontrolecommissie 2022-2023: Dennis Knuiman, Gerard van Bon en Jurgen van Asten
ALV: akkoord
Veel dank aan de kascontrolecommissie en de gewaardeerde ondersteuning van ONS accountants en belastingadviseurs!

Verkiezing Algemeen Bestuur
 Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
o Geen
 Verkiesbaar:
o Loet Berendse, voorzitter Jeugdcommissie
 Herkiesbaar zijn:
o Geert van Geelen, Groen -en gebouwen-commissie
o Remon Evers, Technische commissie
o Sander Lentjes, Kantine- en activiteitencommissie
o Dennis van Aalten, Penningmeester
o Hans van Gellecum, Secretaris
o Marian Reijmers-Pruijn, voorzitter
ALV: akkoord

Rondvraag
 Alex Hubers: Komt er een invalide P-plaats?
Ja, die is er eigenlijk al (voor het bijgebouw), maar er moet nog een bord bij geplaatst worden (actie gemeente)
 Alex Hubers: is er een inventarislijst voor alle spullen bij Jonge Kracht?
Waarschijnlijk niet. Wordt nagevraagd.
 Jeroen Neuhaus: Graag aandacht voor het wassen. Shirts soms vies en kapt.
Wordt opgepakt.
 Jeroen Neuhaus: betrek ook de O19 en O17 bij de vrijwilligerstaken die ook voor senioren gelden (bijvoorbeeld
ook voor fluiten van de jeugd).
Goeie Tip! We gaan kijken of dit past en voor welke taken.
 Jeroen Neuhaus: graag aandacht voor de fietsenstalling. Is erg rommelig.
We gaan kijken wat er aan te doen is. Moet in de toekomst aan de Bloemstraatzijde van het gebouw komen.
 Piet Lentjes: We missen een kassa-huisje.
Klopt! Er was wat discussie over wie dit moest realiseren (JK of gemeente). Maar het is inmiddels in de maak (in eigen
beheer).
 Joep van Geelen: Wat is de datum voor de Nieuwjaarsreceptie?
8 januari 2023 in de namiddag) "Samen zijn we Jonge Kracht"

Afsluiting

Namens het Algemene Bestuur:
dank voor je aandacht!!
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!