Cookie beleid v.v. Jonge Kracht

De website van v.v. Jonge Kracht is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Procedure Incidentmelding

Procedure Incidentmelding

fluitje.png
Aanleiding en doelstelling
 
                                             
Bij v.v. Jonge Kracht willen we dat alle leden zich thuis voelen. Dat geldt voor zowel het samen voetballen, als ook voor het sociale gebeuren eromheen. Bovendien zijn respect en sportiviteit iets wat we met z’n allen nastreven en uitdragen. Hoe iedereen zich moet gedragen staat te lezen in de gedragsregels op de site van v.v. Jonge Kracht.

Het is niet mogelijk om altijd volledig zicht te krijgen op wat er allemaal gebeurt op en rond de velden. Er zullen incidenten zijn die de gedragsregels overschrijden. Het is van belang, voor de helderheid en éénduidigheid, dat duidelijk is hoe te handelen. Vandaar deze procedure met als doel:

1)           Incidenten beter in beeld te krijgen;

2)           Handvatten te geven hoe te handelen (meer uniform i.p.v. willekeurig);

3)           Een veilig klimaat neer te zetten voor alle leden.

 

We maken onderscheid tussen incidenten en excessen.

  • Een incident kan zijn onsportief gedrag van eigen leden, incidenten bij uitwedstrijden, kleine gebeurtenissen die structureel terugkomen en zorgen voor een onplezierige sfeer, herhaaldelijke klachten over vrijwilligers, teams, spelers, trainers of verenigingsscheidsrechters.
  • Een exces is buitensporig geweld en/of grensoverschrijdend gedrag of een situatie met grote impact en vaak buiten de invloedssfeer van betrokkenen vallen. Bijvoorbeeld ernstige blessures waarbij ambulance noodzakelijk is of het onwel worden van een persoon op het voetbalveld.

 

Het kader (trainer en leiders) blijft primair verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij incidenten binnen en buiten het veld. Bij excessen wordt altijd het dagelijks bestuur (DB) z.s.m. en op de dag zelf mondeling op de hoogte gesteld.

 

Werkwijze:

  • Iedereen, zowel leden als niet-leden, kan via onze website na het voordoen van een incident middels een meldingsformulier een incident en/of conflict melden bij het secretariaat of bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon (zie elders op de site) van onze vereniging.
  • Bij elke melding wordt getoetst of er in lijn met de reglementen van de KNVB en de gedragsregels van v.v. Jonge Kracht actie moet worden ondernomen.
  • Binnen één week volgt een reactie (schriftelijk of mondeling) aan betrokkenen.
  • Indien er sprake is van een exces in de vorm van buitensporig fysiek en/of verbaal geweld (1) of (2) zoals: ernstige bedreigingen, molestaties van scheidsrechter, spelers en/of trainers, collectieve vechtpartijen, buitensporig verbaal geweld of (2) dan wordt het dagelijks bestuur dezelfde dag mondeling geïnformeerd en het wordt via het meldingsformulier gemeld.
  • Het kader (trainers en leiders) bespreekt in de week na het incident/exces (waar nodig met ondersteuning) de impact van de gebeurtenis met het team en/of de betrokkenen.
  • Er zal binnen één week een gesprek plaatsvinden met de betrokkenen en een bestuurslid. Het bestuur kan indien nodig besluiten tot een onmiddellijke voorlopige strafoplegging.
  • Het bestuur overlegt over de opgelegde sanctie en stelt de betrokkene in kennis, waartegen geen beroep mogelijk is.

  

Bijlage 1 overzicht incidenten/excessen en eventuele sancties
overzicht.png

Bijlage 2              Voorbeelden van sancties

1)            Berisping

2)            Schorsing

3)            Uitsluiting deelname aan wedstrijden.

4)            Tijdelijke ontzegging van de toegang tot het complex van v.v. Jonge kracht.

5)            Ontzegging uit het lidmaatschap.

6)            Ontzegging van het recht een of meerdere functies uit te oefenen.

7)            Het verplicht uitvoeren van vrijwilligers taken

8)            Het betalen van de schade van toegebrachte vernielingen of de schoonmaak ervan.

Bijlage 3              melding incidentformulier

Klik hier om het formulier te openen

Flow:
flow_incident.png

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!