Cookie beleid v.v. Jonge Kracht

De website van v.v. Jonge Kracht is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Camera protocol

Camera protocol

In dit protocol zijn de afspraken vastgelegd over het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

Artikel 1  Doel van het cameratoezicht
Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van v.v. Jonge Kracht en die van de leden en bezoekers tegen diefstal of vernieling, met inachtneming van de regels voor privacy.

Artikel 2  Taken en verantwoordelijkheden
 1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van v.v. Jonge Kracht. Het bestuurslid Financiële&Facilitaire Zaken is verantwoordelijk voor het beheer van het systeem.
 2. Het bestuur wijst twee functionarissen uit de Financiële&Facilitaire Commissie aan die belast zijn met het dagelijks beheer van het systeem (de beheerders).
 3. Het opgeslagen beeldmateriaal kan worden ingezien door twee leden van het bestuur of de beheerders. In principe vindt inzage van beeldmateriaal alleen plaats als er calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer er beelden worden opgevraagd door derden.
 4. De bestuursleden en de beheerders dragen er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld. De bestuursleden stellen de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur.
 5. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de politie of officier van justitie, beschikbaar gesteld.
Artikel 3  Privacy van bezoekers
 1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel het sportpark van v.v. Jonge Kracht te beveiligen.
 2. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
 3. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd door middel van borden bij de ingang van het sportpark en op de informatieschermen in clubgebouw.
Artikel 4  Inzage in opgenomen materiaal
 1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.
 2. Indien iemand beelden wil inzien, heeft hij of zij slechts het recht beelden in te zien waarop hij of zij zichtbaar is. Bij aanvraag dient de betrokkene aan te geven op welk tijdstip de beelden zijn gemaakt. Dit door dag en tijdstip te benoemen.
 3. Beeldmateriaal kan pas ter inzage worden gegeven na een belangenafweging door het bestuur. Het belang van inzage dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal voorkomen.
 4. Het bestuur beslist binnen vijf werkdagen op een verzoek van inzage van beeldmateriaal. Inzage van het beeldmateriaal wordt verstrekt onder aanwezigheid van een bestuurslid.
Artikel 5  Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden
 1. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.
 2. De persoon die namens de politie de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.
Artikel 6  Het camerasysteem en beveiliging
 1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem.
 2. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken op het sportpark van v.v. Jonge Kracht. Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten.
 3. Opnames vinden 24 uur per dag plaats, gedurende het gehele jaar.
 4. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen de twee bestuursleden, de twee beheerders en de leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder.
 5. De opnames worden iedere vier weken overschreven.
 6. Beelden van incidenten die worden veiliggesteld, worden maximaal vier weken bewaard. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.
Artikel 7  Informatieverstrekking en klachten
 1. Dit protocol wordt op de website van v.v. Jonge Kracht gepubliceerd.
 2. Klachten over het cameratoezicht en afhandeling van verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het bestuur van v.v. Jonge Kracht
Artikel 8  Slotbepaling
Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, is het bestuur van v.v. Jonge Kracht bevoegd om hiertoe een besluit te nemen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!