Corona

Corona

Vrijdag 3 september 2021:

- kleedkamers zijn open

- kantine is open. Daarbij zijn de door de overheid gestelde maatregelen van kracht:

Maatregelen horeca

 • Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is. 
 • De horecagelegenheid is verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren en vooraf een gezondheidscheck te doen.
 • Zelfbediening is toegestaan.
 • In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten.   
 • Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen zijn niet toegestaan, en er mag geen harde muziek gedraaid worden.
 • Horecagelegenheden hebben beperkte openingstijden. Zij mogen open van 06:00 tot 00:00 uur.


Zie deze link naar de website van de Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen

zie ook deze link naar de webiste van Lingewaard in Beweging:

https://www.lingewaardinbeweging.nl/nieuws/1237/coronamaatregelen-per-25-september-2021


---------------------------------------------

Dinsdag 14 december heeft een persconferentie plaatsgevonden rondom de extra Corona-maatregelen.

Helaas, een noodzakelijk extra pakket maatregelen!

Voor het sporten bij vv Jonge Kracht verandert er nauwelijks iets. We kunnen doorgaan als aangegeven in eerdere berichtgeving (zie onder), met dien verstande dat de senioren vanaf 18 jaar of ouder niet met 4 maar met maximaal 2 personen (exclusief trainer/instructeur) op 1,5 meter afstand kunnen trainen.

Dat was tot op heden senioren ouder dan 19.

We hopen natuurlijk dat dit voldoende ingrijpen is om richting februari weer meer te kunnen voetballen. Afwachten maar.

Ter info: Er wordt op het sportcomplex van vv Jonge kracht in de laatste week van december en de eerste week van januari niet getraind en/of gevoetbald.

Rest ons nog u een mooie Kerst en jaarwisseling toe te wensen!

Blijf gezond en hopelijk kunnen we in juli ons nieuwe clubgebouw feestelijk openen!

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor vragen kunt u terecht op secretariaat@jongekracht.nl

Met sportieve groet,

Commissieleden en bestuur vv Jonge Kracht

---------------------------------------------

Update Bestuur Jonge Kracht 14-10-2020:

In het kort, geldend vanaf 14 oktober 22:00 uur:

 • Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

Dat houdt in dat trainen en wedstrijden voor leden met een leeftijd van 19 jaar of ouder niet meer toegestaan zijn.

 • Kinderen en jongerentot en met 18 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden en mogen dus trainen.

Voor deze leeftijdscategorie zijn onderlinge wedstrijden (binnen de eigen vereniging) ook toegestaan.

 • Publiek is niet toegestaan, ook niet bij trainingen.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. Dat betekent dus thuis omkleden en douchen.

Vv Jonge kracht zal Corona-coördinatie opzetten zoals we al deden en daarmee zorg dragen voor naleving op het sportcomplex.

Wilt u er bij het afgeven van uw kind bij het sportcomplex voor waken dat bij wegbrengen en ophalen de 1,5m afstand wordt aangehouden?   

Graag ook nog uw aandacht voor het volgende:

Zoals onlangs nog in het nieuws was, wordt de financiële situatie bij veel amateurclubs steeds nijpender.

Vv Jonge kracht heeft daarom (al eerder) moeten besluiten dat de contributie-inningen doorgaan om zo een deel van de vaste lasten te kunnen blijven betalen en weer gereed te zijn als het sporten weer hervat mag worden.

Graag hiervoor uw begrip.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor vragen kunt u terecht op secretariaat@jongekracht.nl

Met sportieve groet,

Commissieleden en bestuur vv Jonge Kracht

---------------------------------------------

Update Bestuur Jonge Kracht 01-10-2020:

Op 29 september heeft het kabinet besloten dat clubhuizen van sportclubs moeten sluiten. Dat geldt dus ook voor Jonge Kracht. Dit duurt tenminste 3 weken. Hopelijk kunnen we jullie vanaf dinsdag 20 oktober weer van dienst zijn!

Ook mag de komende 3 weken bij geen enkel sportevenement publiek aanwezig zijn. Dit heeft ook gevolgen bij uit- en thuiswedstrijden en trainingen. Het sportpark zal niet langer open zijn voor toeschouwers, alleen sporters en begeleiding zijn toegestaan. Hiermee wordt getracht groepsvorming te voorkomen en de besmettingscijfers terug te dringen.

Samengevat nog even de spelregels voor het sporten:

 • Sinds 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan.
 • Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters wél 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook in de kleedkamers en in de kantines.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen mogen ook sinds 1 juli weer gebruikt worden.
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd.
 • Vanaf 29 september 18:00 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten.
 • Vanaf 29 september 18:00 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht.

 

Hieronder vindt u antwoord op veel gestelde vragen.

 Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee, dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

 Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor sporters wel.

 • Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen na het sporten voor ook voor jongeren?

De regels voor maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor jongeren van 13 jaar en ouder gelden de maatregelen wel. Dus ook na het sporten.

 • Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?

Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

 • Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?

Nee, want sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.

 • Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

 • Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?

Nee, als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

 

Einde update 01-10-2020


 

Uitgangspunt is Sportprotocol

We hanteren natuurlijk het sportprotol van de KNVB/NOC/NSf:  https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v12.pdf

Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van het voetbalspelletje. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. 

Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers 

Neem aub de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen, Beoordeel zelf je risico en dus of je jezelf op het sportcomplex of de accommodatie in groepen met anderen kunnen begeven. Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen. 

Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport. Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out. Per dug-out op max. 4 personen.

Om verwarring te voorkomen: de maatregelen gelden m.n. voor de senioren. Ook de Jeugd O19 valt onder 1.5 meter maatregel onder de afspraken van de senioren. 

 

Corona-coördinatie

Voor elke training en/of wedstrijd wordt uitvraag gedaan naar klachten. Bij klachten (natuurlijk) niet sporten. Wordt er een Corona-besmetting vastgesteld, dan wordt dit centraal gemeld en van daaruit gecoördineerd. De Corona-contactpersoon is bij de leiders en trainers bekend.

Per situatie wordt beoordeeld wat dit betekent voor het team. Goede beeldvorming is de basis voor een aanpak: is er contact geweest, hoe, waar e.d. Hierbij is het uitgangspunt: risico minimaliseren! Het kan dus zijn dat een eerstvolgende training/wedstrijd niet gespeeld wordt, danwel er dringend wordt verzocht meer te testen e.d. Laten we voorkomen dat dit moet gebeuren!

 

Coronamaatregel voor kleedkamers

Jonge Kracht heet eenieder van harte welkom en heeft met passen en meten en het schuiven van tijden voldoende ruimte op velden en in kleedkamers gecreëerd om alle teams te laden omkleden en douchen (ook gastteams kunnen dus gebruik maken van kleedruimten en douche).

Let wel: maximaal 7 personen in een kleedruimte (dus twee kleedkamers per team) en maximaal 2 personen onder de douche. Geen ‘nazitten’ in de kleedkamer aub.

 

Coronamaatregelen voor uitwedstrijden

Bij uitwedstrijden dragen we mondkapjes in de auto en respecteren we de Corona maatregelen van de ontvangende vereniging. En we nemen natuurlijk de punten mee naar huis!

 

Coronamaatregel voor toeschouwers langs het hoofdveld

Om het hoofdveld zijn witte stippen op het omliggende pad aangebracht met 1,5 meter tussen de stippen. Graag deze afstand in acht nemen, tenzij u uit één gezin komt. Dit wordt op zondagen (als het drukker is) ook regelmatig omgeroepen. Ook op de tribune is aangeven hoe ver u uit elkaar moet zitten.

Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop: heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht. Houd dus bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc. Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.

 

Coronamaatregelen in de kantine en het terras

Met betrekking tot de kantine en het terras heeft Jonge Kracht besloten verbeteringen door te voeren. Zo kun je bij aankomst de QR-code scannen t.b.v. het bron- en contactonderzoek, zijn looproutes en schermen aangebracht, wordt contactloos betalen gepromoot en is het aantal zitplaatsen teruggebracht naar 70. Zitten is een verplichting, zowel in de kantine al op het terras.

Ook zullen medewerkers zichtbaar aanwezig zijn en zullen zij vragen beantwoorden.

Om het terras wordt ook aangegeven op elke afstand men kan (moet) zitten waarbij ook een maximum aantal personen wordt aangehouden (vol=vol). Om grip te houden op deze aanpassingen wordt op zaterdag- en zondagmiddag een professionele toezichthouder aangesteld om te zorgen dat alles in goed banen wordt geleid. Werk je niet mee aan de Coronamaatregelen zoals zitten en het houden van afstand, dan wordt je vriendelijk doch dringend verzocht het sportpark te verlaten.

 

Regel, regels, regels…

We beseffen dat dit veel extra regels. Helaas, maar het is noodzakelijk voor onze gezondheid en die van anderen en voor het beoefenen van onze sport!

HeaderCorona.jpg

(Druk op deze gele banner om je bezoek aan Jonge Kracht direct te registeren)

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!