Privacywet

Privacywet

Nieuwe privacy wet

30 april 2018

Nieuwe privacy wet

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing worden. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus ook voetbalclubs zoals v.v. Jonge Kracht krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers.

Volledigheidshalve verwijzen we hiervoor ook naar het Privacy Reglement van

v.v. Jonge Kracht te vinden op onze website.

 

Naast het registeren van persoonsgegevens worden er veel foto’s en video’s gemaakt op en rondom de voetbalvelden. Foto’s die door v.v. Jonge Kracht worden gemaakt, worden uitsluitend gebruikt voor het plaatsen van foto’s op onze website om te laten zien in welk team de speler / speelster of begeleider is ingedeeld.

Soms worden foto’s en films gemaakt van evenementen die bij v.v. Jonge Kracht plaats vinden. Deze kunnen ook worden gepubliceerd via de website, sociale media of andere media.

Wij gaan nu ook al op een zo zorgvuldig mogelijke manier om met het verwerken van persoonsgegevens en met het plaatsen van foto’s en video’s, maar willen uiteraard voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de AVG.

Ondanks de zorgvuldigheid die wij betrachten in het omgaan met publicatie van foto’s en video’s, vinden wij het belangrijk om aan ieder individueel lid toestemming te vragen voor de plaatsing ervan.

Hoe willen wij dit bereiken?

 • Wij verplichten ons zelf te voldoen aan het door ons opgestelde privacy reglement en verwerkingsregister.
 • Nieuwe leden / vrijwilligers (ongeacht de leeftijd c.q. functie)

Op het aanmeldformulier kan ieder nieuw lid / iedere nieuwe vrijwilliger aangeven of hij / zij al dan niet akkoord gaat met de mogelijke plaatsing van foto’s / video’s van hem / haar.

Voor de categorie leden tot 16 jaar hebben we toestemming van de ouders / verzorgers nodig voor plaatsing.

 • Bestaande leden en vrijwilligers

Voor deze categorie hebben we toestemming nodig van de ouders / verzorgers, of van de leden / vrijwilligers zelf. Via een brief die binnenkort verzonden zal worden gaan zij de vraag krijgen of ze bezwaar hebben tegen plaatsing. Blijft een reactie uit, dan gaan wij ervan uit dat dit een akkoord betekent.

 

Wat doen wij met deze informatie?

In Davilex (ons administratie systeem) maken wij een notitie bij leden en vrijwilligers die niet akkoord gaan. Dit maken wij ook kenbaar bij de team managers van de betreffende teams.

Met betrekking tot het voldoen aan de AVG regels op het gebied van gegevensverwerking, kunnen wij u melden dat wij u op de hoogte houden van de ontwikkeling hiervan.

Wilt u meer weten over wat deze privacywet inhoud voor de vereniging, dan kunt U met Uw vragen terecht bij Ben Stellaard (secretaris)

Bestuur v.v. Jonge Kracht

============================================================================

Privacyreglement v.v. Jonge Kracht

 • De aan v.v. Jonge Kracht verstrekte      persoonlijke gegevens( zie verwerkingsregister) worden uitsluitend      opgenomen in de daarvoor door ons gebruikte      geautomatiseerde ledenadministratie en worden intern verwerkt en gebruikt      voor inning contributie en informatieve verstrekking aan kaderleden.

 

 • De beheerder van de ledenadministratie is      de secretaris van de vereniging.

 

 • De benodigde gegevens zullen      tevens worden verstrekt aan de KNVB ten behoeve van de leden- en competitieadministratie      van de KNVB. Door de vereniging worden de      adresgegevens niet aan anderen buiten de vereniging verstrekt.

 

 • De aan ons verstrekte mailadressen zullen      gebruikt worden voor mailing aan (kader)leden en nieuwsbrieven/info van v.v. Jonge Kracht

 

 • Alle      gegevens zullen worden bewaard tot 3 jaar na het beëindigen van een      lidmaatschap.

 

 • De door v.v. Jonge Kracht gemaakte      foto’s worden door v.v. Jonge Kracht uitsluitend      gebruikt voor het plaatsen van foto’s om te laten zien in welk team despeler/speelster/begeleider      is ingedeeld. Daarbij plaatsen wij uitsluitend de naam van de      spelers/begeleiders.

 

 • Soms worden foto’s en films gemaakt van evenementen die      bij v.v. Jonge Kracht  plaatsvinden. Een (spelend) lid      kan op die manier op zo’n foto of film te zien zijn. Die opnamen kunnen      ook worden gepubliceerd via de website, sociale media of andere media.

 

 • v.v. Jonge Kracht zal maximale      inspanning plegen om geen foto’s te plaatsen waardoor leden schade kunnen      ondervinden.

 

 • De KNVB gebruikt tevens foto’s voor identificatie ten      behoeve van wedstrijden (spelerspas).

 

 • v.v. Jonge Kracht vindt het wel      belangrijk om  aan ieder individueel      lid (en bij jonger dan 16 jaar aan een ouder/verzorger) toestemming te      vragen voor het gebruik van foto’s of video’s van betreffend lid.

 

 • We willen namelijk ieder lid de mogelijkheid geven om aan      te geven dat men niet wil dat zijn/haar foto of ander filmmateriaal op het      internet verschijnt.

 

 • Mocht er onverhoopt toch een foto of andere persoonlijke      gegevens tegen de wens van een lid op de website/sociale media van v.v. Jonge Kracht       komen dan is v.v. Jonge Kracht bereid      op verzoek van het lid dat per direct te verwijderen.

 

 • De gegeven toestemming voor de verwerking van de      verstrekte persoonlijke gegevens kan op ieder moment door de betrokkene      zelf worden ingetrokken/gewijzigd.

 

Clausule:

v.v. Jonge Kracht is niet verantwoordelijk voor door anderen, dan v.v. Jonge Kracht, gemaakte foto’s en video’s tijdens v.v. Jonge Kracht-gerelateerde activiteiten.

 

Bestuur v.v. Jonge Kracht


============================================================================

Doel

Beheer

Betrokkenen

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Systemen

Inschrijving

nieuwe leden

Secretaris van

v.v. Jonge Kracht

Nieuwe leden/vrijwilligers

(ouders/verzorgers voor leden

tot 16 jaar)

Naam

Adres

Woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

Emailadres

Geslacht

IBAN-nummer

Gegevens ID-bewijs

Lid/KNVB Nummer

 

3 jaar na einde lidmaatschap

Ledenbestand

Contributie-inning

Website v.v. Jonge Kracht (*1)

Facebook v.v. Jonge Kracht (*1)

Overige sociale media (*1)

KNVB (Sportlink)

Nieuwsbrieven/Mailing

Team-app

Leden/team lijsten voor kaderleden (*2)

 

 

(*1)  - Pasfoto’s /teamfoto’s/activiteitenfoto’s

- Speler volgsysteem

- Topscoorderslijst

- Wedstrijdverslagen

 

(*2)  -Naam/adres/woonplaats

-Telefoonnummer

-Geboortedatum

==========================================================================

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!